یک راز موفقیت در مارکتینگ

یک راز موفقیت در مارکتینگ

علیرضا
Follow alireza
11 Dec 2012

یکی از نمایندگان فروش شرکت کوکاکولا، ناکام و بازنده از خاورمیانه بازگشت.

دوستش از او پرسید: چرا در کشورهای عربی موفق نشدی؟

او جواب داد: هنگامی که من به آنجا رفتم مطمئن بودم که می توانم موفق شوم و فروش خوبی داشته باشم.

اما مشکلی که داشتم این بود که من لسان عربی را نمی دانستم.

بنابراین تصمیم گرفتم که بیان خود را از طریق عکس های تبلیغاتی به آنها انتقال دهم.

بنابراین سه عکس زیر را طراحی کردم:

عکس اول مردی را نشان می داد که خسته و تشنه در بیابان بیهوش افتاده بود.

عکس دوم مردی که در حال نوشیدن کوکا کولا بود را نشان می داد.

عکس سوم مردی بسیار سرحال و شاداب را نشان می داد.

عکس ها را بترتیب در همه جاهایی که در معرض دید بود چسباندم.

دوستش ازاو پرسید: آیا این روش موفق بود؟

او جواب داد: متاسفانه من نمی دانستم عربها از راست به چپ می خوانند

بنابراین آنها ابتدا تصویر سوم، سپس دوم و بعد اول را دیدند …

نتیجه: همیشه مخاطب خود را بشناسید و در ارزیابی های خودتان، فرهنگ، رسوم و حتی لسان آنها را در نظر بگیرید.


2 responses to “یک راز موفقیت در مارکتینگ”

  1. محمد says:

    cool

  2. سیماعظیمی says:

    بسیار جالب..

Leave a Reply

Logged in as alireza. Edit your profile. Log out? Required fields are marked *