نسخه جدید کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

Test
Test Testli Follow
27 May 2012
نسخه جدید کتاب راهنما برای کمک به افغانستان

دوستان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (تحقیق برای افغانستان بهتر) نسخه دهم کتاب “از الف تا یا” را به نشر رسانده، این کتاب معلوماتی نتیجه تلاش تیم تحقیقاتی “واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان” است که هر سال مورد ارزیابی قرار گرفته و به اطلاعات آن افزوده میشود و مرجع کامل و بسیار خوبی است.

بخش های کتاب از الف تا یا، بخش مروری بر نظام دولت افغانستان، نقشه ها، اسناد بسیار عمده، آدرس های مهم انترنتی مربوط به افغانستان و لست آدرس ها و تماس ها، قسمت های اساسی این کتاب را تشکیل میدهد که این کتاب به هدف هماهنگی و آگاهی یکسان تمام نهاد ها و ادارات فعال در افغانستان از اصطلاحات مروجه و شرایط کنونی این کشور می باشد.

تشکل ساختار های سیاسی و اجرایی افغانستان در طی چند سال اخیر، باعث تغییرات بنیادی در روش تهیه، اداره و هماهنگی خدمات بشری و انکشافی درین کشور شده و حضور نهاد ها و فعالین متعدد دیگر سبب برگشت تعداد زیاد کارمندان افغان و خارجی شده است. با درک و آگاهی از ساختار های امدادی سابقه و جدید و صف بندی و حضور موسسات و فرایندهای کاری متعدد در افغانستان ضمن اینکه سبب ایجاد ابهام میگردد، چالش های اساسی را هم در برابر تازه واردان و اشخاص کهنه کار درین عرصه، نیز قرار میدهد.

با ملاحظه مسایل که در بالا یاد شد، این اداره از سال 2002 میلادی بدین سو، هر ساله کتاب رهنمای از الف تا یا را نشر نموده است، که با مراجعه به وبسایت موسسه می توانید نسخه های پیشین آنرا دریافت نمایید و یا نسخه چاپی آن را به قیمت 15 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی از دفتر این اداره مقیم کابل بدست بیاورید.

دانلود نسخه دهم سال 1391 (PDF)

در بارۀ واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، موسسهء مستقل پژوهشی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با کیفیت مرتبط به پالیسی و طرزالعمل و انتشار نتایج حاصله از آنها جهت آگهی دهی و تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون؛ و تقویت فرهنگ پژوهش و مطالعه میباشد. این اداره سعی مینماید تا با دخیل ساختن پالیسی سازان، جامعه مدنی، محققین و دانش آموزان زمینه های استفاده از تحقیقات و کتابخانهء این اداره را جهت تقویت ظرفیت پژوهشی آنان، و ایجاد فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و مباحث علمی در کشور فراهم سازد.

 


3 responses to “نسخه جدید کتاب راهنما برای کمک به افغانستان”

 1. حسن طاهری says:

  دانلود کردم، اطلاعات خیلی مفیدی را دسته بندی کردند، بسیار مفید بود.
  تشکر 🙂

 2. معصومه says:

  خیلی خوبه

 3. مرتضی says:

  اطلاعات بسیار مفید بود
  ممنون از زحمات شما

Leave a Reply

Logged in as Test Testli. Edit your profile. Log out? Required fields are marked *