تفاوت فونت سریف (Serif) و سنس سریف(Sans Serif)

تفاوت فونت سریف (Serif) و سنس سریف(Sans Serif)

علیرضا
Follow alireza
25 Jan 2020

یکی از مباحث تایپوگرافی تفاوت فونت سریف (Serif) و سنس سریف(Sans Serif) می باشد.


فونت های Serif

این فونت ها قدیمی و تاریخی و قابل اعتماد می باشند، نمونه این فونت ها را شما میتوانید در رسانه های چاپی مانند روزنامه و کتاب و مجله ها ببینید. البته در بعضی از سایت ها که میخواهند قدامت خود را نشان بدهند از این فونت استفاده میکنند

فونت های Sans Serif

برعکس خاندان فونت های سریف، این فونت ها سادگی و خلاقیت و نوآوری را نشان میدهند. نمونه این فونت ها را شما بیشتر در سایت های اجتماعی مانند فیسبوک و لینکدین و شرکت های تازه تاسیس میتوانید مشاهده کنید. معمولا در ۹۹٪ از سایت ها از این فونت ها استفاده میشود.


Leave a Reply

Logged in as alireza. Edit your profile. Log out? Required fields are marked *

typography

تایپوگرافی